CEMAAT (AZINLIK) VAKIFLARI

 

Anasayfa

Cemaat Vakıfları

Basında Biz

Projeler

Konferanslar

Arşiv

İletişim

Cemaat Vakıfları

 

"Cemaat vakıfları, Osmanlı döneminde gayrimüslimler tarafından padişah fermanlarıyla kurulan hayır kurumlarıdır. Yüzyıllardır Türkiye

 

topraklarında yaşayan gayrimüslim cemaatlerin dini, hayri, sosyal, eğitsel, sıhhi ve kültürel alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla

 

tüm zorlu şartlara rağmen faaliyet gösteren cemaat vakıfları, gayrimüslim cemaatlerin tüzel kişilikleridir.

 

Bugün faaliyet gösteren 166 cemaat vakfı bulunmaktadır. İl ve ilçelere göre dağılım tablosu aşağıdaki gibidir.

 

Faal Vakıflar: http://www.vgm.gov.tr/db/dosyalar/webicerik241.pdf

 

Mazbut Vakfılar

 

Cemaat Vakfı kurulamaması meselesi: 1967 yılında kabul edilen 903 sayılı kanun ile 743 sayılı Türk Medeni Kanunu'na eklenen 74.

 

maddenin 2. Fıkrası "Kanuna, ahlâka ve âdaba veya milli çıkarlara aykırı olan veya siyasi düşünce veya belli bir ırk veya azınlık

 

mensuplarını desteklemek amacı ile kurulmuş olan vakıfların tesciline karar verilemez" şeklinde düzenlenmiştir.

 

Müslüman olmayan azınlıkların ibadet, eğitim ve sağlık gibi hayati ihtiyaçlarını karşılamak üzere, mevcut sınırlı kaynaklarına alternatif

 

örgütlenmelerin oluşturulmasına engel olan benzer bir hüküm Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında 2002'de yürürlüğe giren yeni

 

Medeni Kanun'da da yer almıştır. 4721 sayılı yeni Türk Medeni Kanunu'nun 101. maddesinin 4. fıkrasında "Cumhuriyetin Anayasa ile

 

belirlenen niteliklerine ve Anayasanın temel ilkelerine, hukuka, ahlaka, milli birliğe ve milli menfaatlere aykırı veya belli bir ırk ya da

 

cemaat mensuplarını desteklemek amacıyla vakıf kurulamaz" denmekte ve bu sebeple yeni cemaat vakfı kurulamamaktadır.

 

 

Cemaat Vakıfları Temsilciliği

 

Cemaat Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün en üst organı olan ve on beş üyeden oluşan Vakıflar Meclisi'nde cemaat vakıfları

 

temsilcisi tarafından temsil edilmektedir. Görev süresi 3 yıl olan cemaat vakıfları temsilciliği görevine ilk seçilen Laki Vingas, arka arkaya

 

iki dönem Vakıflar Meclisi'nde çalışmış ve tüm gayrimüslim cemaatlere ait olan vakıfları temsil etmiştir. 28.12.2014'te üçüncü dönem

 

Vakıflar Meclisi üye seçimi yapılacak ve yeni cemaat vakıfları temsilcisi seçilecektir.

 

 

Tüm vakıflar iletişim bilgileri için tıklayınız.